Jin Shin Doo massage, wat is dat?

Wat is Jin Shin Do?

Wat is Jin Shin Do?

Jin Shin Doo MassageJin Shin Doo massage

Jin Shin Do gebruikt een combinatie van directe vingerdruk en focustechnieken om spanning los te laten, ontspanning te bevorderen en de energiestroom door het lichaam in evenwicht te brengen. Het benadrukt de verbinding tussen lichaam en geest en resulteert vaak in zowel een fysieke als een emotionele bevrijding.

Wat doet Jin Shin Do?

Deze unieke stijl van acupressuur, voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 70 door de Amerikaanse psychotherapeut Iona Teeguarden, integreert theorieën en technieken uit verschillende oosterse modaliteiten, waaronder Jin Shin Jyutsu , Chinese acupunctuur en qigong. Het bevat ook westerse concepten uit de Eriksoniaanse psychotherapie en de segmentale bepantseringstheorie van Wilhelm Reich.

Jin Shin Do is gebaseerd op de overtuiging dat levensenergie, of qi (chi), langs verschillende paden door het lichaam stroomt. Wanneer deze paden geblokkeerd raken, wordt de energiestroom onderbroken en kunnen fysieke en emotionele symptomen optreden. Voorstanders van Jin Shin geloven dat de normale stroom van energie kan worden hersteld wanneer er druk wordt uitgeoefend op de specifieke punten op het lichaam die overeenkomen met deze geblokkeerde kanalen.

Vertaald betekent Jin Shin Do

 "de weg van de meelevende geest". 

In overeenstemming met deze betekenis benaderen beoefenaars elke cliënt met mededogen, zonder te oordelen of een vrijlating te forceren. Ze luisteren naar het lichaam van de cliënt, waardoor het hen naar gebieden kan leiden die aandacht nodig hebben en het tempo van de sessie kan dicteren. Beoefenaars erkennen ook dat de geest, het lichaam en de ziel allemaal met elkaar verbonden zijn en dat fysieke spanning kan wijzen op emotioneel trauma of verborgen herinneringen. Het bewustzijn van de cliënt van spierspanning is een essentieel aspect van de behandeling en de emotionele verwerking van dergelijke spanning wordt aangemoedigd.

Wat gebeurt er in een Jin Shin Do sessie?

Een Jin Shin Do sessie begint meestal met een grondige beoordeling om gebieden van chronische spanning (bekend als bepantsering) in het lichaam van de cliënt vast te stellen, naast eventuele emotionele problemen waarmee ze te maken kunnen krijgen. De massagetherapeut stelt vragen, evalueert de pols van de cliënt en beoordeelt handmatig belangrijke acupunten op het lichaam van de cliënt.

Afhankelijk van het spanningspatroon worden specifieke combinaties van acupunctuurpunten enkele minuten per keer ingedrukt of vastgehouden totdat een spanningsvermindering wordt gevoeld. De beoefenaar begint meestal met het indrukken van punten in de nek en schouder voordat hij doorgaat naar andere gebieden die aandacht nodig hebben. In Jin Shin Do worden tenminste twee punten tegelijkertijd vastgehouden. Met één vinger drukt de beoefenaar op een punt in een spanningsgebied - het 'lokale punt' - en drukt met de andere hand op een of meer 'distale punten' op andere delen van het lichaam. Deze distale punten liggen langs hetzelfde energiepad als het lokale punt en helpen het om spanning sneller los te laten.

Acupunten worden meestal één tot vijf minuten vastgehouden onder de specifieke hoeken waarvan wordt aangenomen dat ze optimale resultaten opleveren. Langdurige druk geeft cliënten de tijd om dieper in hun lichaam te zinken, de spanning te voelen en zich open te stellen voor alle gevoelens, herinneringen en beelden die zich voordoen. Door middel van verbale aanmoediging, ademhalingsoefeningen en visualisatie helpen beoefenaars cliënten ook meer bewust te worden van wat er in het lichaam gebeurt. Omdat verschillende punten worden vastgehouden, kunnen cliënten worden aangemoedigd om uit te drukken hoe deze delen van het lichaam zich voelen en te praten over eventuele emoties, sensaties of herinneringen die ze mogelijk ervaren. Cliënten kunnen ervoor kiezen om te zwijgen, maar er wordt aangenomen dat praten over deze gewaarwordingen kan helpen om naast het fysieke loslaten van spanning ook een psychologische ontlading te vergemakkelijken.

Jin Shin Do wordt meestal uitgevoerd terwijl de cliënt met het gezicht naar boven en volledig gekleed op een massagetafel ligt. Hoewel er stevige en soms diepe druk wordt uitgeoefend, zorgt de beoefenaar ervoor dat de intensiteit op een voor de cliënt comfortabel niveau blijft. Sessies duren meestal tussen de 60 en 90 minuten. Aan het einde van een sessie kunnen cliënten die daarom vragen, worden geleerd hoe ze punten op hun eigen lichaam kunnen vasthouden om spanning te verlichten.

Hoe kan Jin Shin helpen?

Jin Shin Do is langzaam, zachtaardig en niet-invasief. Het is bekend dat het de spierspanning vermindert en diepe ontspanning bevordert. Het is ook bekend dat deze Bodywork helpt bij het verlichten van aandoeningen en symptomen zoals:

  • Hoofdpijn en migraine
  • Nek-, schouder- en rugpijn
  • Gewrichtspijn
  • Ademhalingsproblemen
  • Spijsverteringsproblemen
  • Slapeloosheid
  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid
  • Hypothermie

Jin Shin Do is ook gebruikt om emotionele stress te verlichten en om mensen te helpen kalmeren in de nasleep van een trauma. Cliënten melden vaak dat ze sessies verlaten met een verhoogd gevoel van bewustzijn en een groter gevoel van welzijn.

Contra-indicaties van Jin Shin Do

Aangezien er bij Jin Shin Do geen sprake is van wrijven, kneden of strekken, zijn er zeer weinig contra-indicaties voor dit type Bodywork. Er zijn echter enkele acupunctuurpunten die tijdens de zwangerschap moeten worden vermeden, dus zwangere vrouwen worden aangemoedigd om hun interesse in dit Bodywork met hun primaire zorgverlener te bespreken voordat ze met de behandeling beginnen. Jin Shin Do wordt ook niet aanbevolen voor mensen die bestralingstherapie krijgen. Over het algemeen wordt geadviseerd om Jin Shin Do niet te combineren met andere vormen van energietherapieën, omdat de ene benadering de uitkomst van de andere kan beïnvloeden.

Reactie plaatsen
<