Oncologische massage

Wat is Oncologische massage

Oncologische massage

Oncologische massage bij vrouw

Oncologische massage, een soort aanvullende behandeling die kan worden aanbevolen voor sommige mensen met kanker, heeft tot doel de effecten van kankergerelateerde problemen, waaronder pijn, vermoeidheid, misselijkheid en angst, te helpen verminderen om het welzijn en de algehele levenskwaliteit van mensen met kanker.

Hoewel oncologische massage veilig en heilzaam kan zijn voor veel mensen met kanker, moet dit type massagetherapie altijd worden afgestemd op de speciale behoeften die voortvloeien uit de uiteenlopende symptomen, behandelingen en bijwerkingen van kanker. Zo zijn oncologische massagetechnieken vaak sterk geïndividualiseerd.

Wat is oncologische massage?

Het is aangetoond dat oncologische massage een positief effect heeft als aanvullende benadering van behandeling voor veel mensen met kanker. Deze benadering van massagetherapie is meestal heel zachtaardig en begint meestal met een grondig interview waarin de massagetherapeut een volledige geschiedenis van de geschiedenis van de persoon met kanker, de behandelingsprognose en de gewenste resultaten (pijnverlichting, ontspanning, enzovoort) opneemt. er zijn weinig universele regels voor het uitvoeren van oncologische massage. Over het algemeen benadrukt het comfort van mensen die behandeling zoeken en kan het enige verlichting bieden van de symptomen en effecten van kanker.

Mensen met een voorgeschiedenis van kanker kunnen op een aantal manieren baat hebben bij massagetherapie, maar het is belangrijk voor therapeuten om de nodige aanpassingen te maken om rekening te houden met de individuele omstandigheden van elke cliënt. Daarom is een diepte-interview over het algemeen noodzakelijk vóór de eerste sessie van massagetherapie. Vragen moeten gedurende de hele sessie blijven bestaan, vooral met betrekking tot tekenen van ongemak, en een discussie na de massage is over het algemeen ook ideaal, zodat toekomstige sessies verder kunnen worden gepersonaliseerd.

Therapeuten zullen waarschijnlijk ook rekening houden met psychosociale elementen van de behandeling, vanwege de reeks effecten die kanker waarschijnlijk heeft op iemands leven, en mededogen is een belangrijk onderdeel van elke oncologische massage.

Gepersonaliseerde oncologische massages zijn ontworpen om rekening te houden met recente behandelingen, de locatie van eventuele tumoren, de aanwezigheid van chemotherapie poorten, lymfeklierstatus, bloedstolsel risico's, fragiele weefsels, prognose en andere soortgelijke factoren. Massagetherapeuten vinden het misschien het beste om zoveel mogelijk samen te werken met de arts(en) van de ontvanger, omdat cliënten zich misschien niet bewust zijn van de impact die sommige aspecten van hun aandoening of behandeling kunnen hebben op hun massagetherapie.

Hoe kan oncologische massage helpen?

Er zijn aanwijzingen dat oncologische massage een hogere kwaliteit van leven kan bevorderen. Sommige voordelen, zoals diepe ontspanning, verbeterde mentale helderheid, betere slaap, stressvermindering en minder pijn, zijn gerelateerd aan de massage zelf. Mensen die onlangs een kankergerelateerde operatie hebben ondergaan, kunnen gemakkelijker herstellen van de effecten van anesthesie, postoperatieve pijn, verminderde mobiliteit en zwelling. Oncologische massage na chemotherapie of bestraling is ook in verband gebracht met verminderde vermoeidheid en verhoogde eetlust.

Oncologische massage kan ook emotionele voordelen hebben. Deze kunnen bestaan uit verminderde angst voor de toekomst en een herstelt of versterkt gevoel van hoop.

Voorzorgsmaatregelen voor oncologische massage

Therapeuten die werken met mensen met een voorgeschiedenis van kanker wordt geadviseerd een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Ten eerste moeten ze zich er altijd van bewust zijn dat oncologische massage niet bedoeld is om iets te 'repareren'. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op het bieden van comfort en ondersteuning aan mensen met kanker.

De aanwezigheid van een chemotherapie poort moet ook worden opgemerkt, aangezien een straal van 10 cm rond de plaats tijdens de massage moet worden vermeden. Chemotherapie kan ook leiden tot complicaties die verband houden met vermoeidheid, dus het wordt aanbevolen dat therapeuten tenminste een volledige dag wachten nadat de cliënt een chemobehandeling heeft gekregen voordat ze oncologische massages uitvoeren. Mensen die chemo krijgen, kunnen ook een verhoogde gevoeligheid voor kou ervaren, dus warme dekens moeten altijd worden aangeboden.

Ten slotte moeten voorafgaande besprekingen met de ontvanger en hun arts(en) vóór de eerste therapiesessie plaatsvinden om eventuele beperkingen die aanvullende voorzorgsmaatregelen vereisen, te identificeren en te bespreken.

Reactie plaatsen
<