Wat is tantrische massage?

Tantra accepteert mensen in hun geheel. Het verweeft de schijnbare tegenstellingen van goed en kwaad, van zogenaamd "heilig" en "zondig", van spiritualiteit en seksualiteit, van lichaam en geest.


Terwijl spiritualiteit en eros in andere religies strikt van elkaar gescheiden lijken te zijn, verwijst tantra ons naar onze oorspronkelijke verbondenheid.


Veel religies zien mensen als onvolmaakt, zondig of in ieder geval als een wezen dat moet worstelen om verlichting te vinden. Tantra, aan de andere kant, zegt dat de mens al vrij en perfect is. Tantra gaat niet over het moeizaam bereiken van verlichting, maar over het herkennen van perfectie.


Centraal staat het moment waarop er iets gebeurt: waar een moment heel bewust, wakker, helder en met alle zintuigen wordt beleefd, zonder het vanuit het verleden of de toekomst te evalueren. Het moment waarop iets stijgt naar iets groters omdat alle spanning, alle oordeel en ‘mening’ is verdwenen.


De oorsprong van Tantra ligt ongetwijfeld in de prehistorische matriarchale culturen. Alle matriarchale culturen in de wereld waren doordrongen van een spiritualiteit die seksualiteit vierde als de kracht van het leven en de schepping en dit vierde in talloze festivals, rituelen en in het dagelijks leven. De dood maakte ook deel uit van een wereldbeeld, waarvan de verbinding met de natuur en de kosmos natuurlijk en alomtegenwoordig was. Dit geldt ook voor de vroege culturen van de Indusvallei, die uiteindelijk de bronnen zijn van alle tantrische tradities.


Door de gewelddadige oplegging van vreemde culturen (inval van de Ariërs) ontstond het Bramahnentum en daaruit het hindoeïsme. De tantrische rituelen en leringen werden toegeëigend, ideologisch hervormd of veracht en verboden. In de loop van de eeuwen tot op de dag van vandaag zijn er talloze vormen en sekten ontstaan, waarvan sommige elkaar tegenspreken of zelfs bestrijden.


Latere delen van het boeddhisme werden ook gecombineerd met tantrische tradities. Met de reeds hindoeïstische, en boeddhistische veranderde leerstellingen, kwam Tantra naar Tibet.


In de 19e eeuw brachten handelsreizigers, kolonialisten, etnologen en missionarissen fragmenten van Tantra naar het Westen, maar meestal werden ze grondig verkeerd begrepen door een christelijke bril.


Alleen de Indiase mysticus Osho maakte tantra in de jaren 80 begrijpelijk voor westerse mensen en bereikte een brede impact van tantra. Alle serieuze - zelfs tegenstrijdige - tantra-scholen in het Westen grijpen terug naar zijn invloed.


Tantra is noch een liefdes techniek, noch een rituele opeenvolging. En er is noch een algemeen geldige leerstelling, noch een spiritueel leider die de macht zou hebben om te definiëren. Wanneer alle religieus en historisch overlappende ideologieën worden verwijderd, gaat tantra over het besef en de ervaring dat schepping en vernietiging, mannelijk en vrouwelijk, goed en slecht, seksualiteit en gebed, eros en religie uiteindelijk één en hetzelfde zijn. In deze kern wordt de verbinding en oorsprong van de tantra vanuit de matriarchale oorsprong gevangen.

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down