Page content

Belang van intuïtie en huna in de Lomi Lomi Nui-massage

In tegenstelling tot andere massagetechnieken is bij de Lomi Lomi massage de intuïtie van de masserende persoon van groot belang. Terwijl hij aan het lichaam van zijn patiënt werkt, dient hij zich te laten leiden door zijn innerlijke inspiratie en de gemasseerde persoon met een positieve houding te benaderen en genezing te wensen. Daarom hoort een gebed aan het begin en na het einde van de Lomi Lomi Nui-massage erbij. Voorouders, meesters en sjamanen worden opgeroepen om de patiënt te helpen genezen. De masseur ziet zichzelf alleen als katalysator, als hulpmiddel in het genezingsproces dat op een hoger niveau plaatsvindt.

De Huna-filosofie gaat ervan uit dat alles in het universum met elkaar verbonden is. Welke kijk het individu heeft van dit universum, hangt af van zijn gebruikelijke denkpatronen. Hieraan gerelateerd is de waarheid, die als een individuele waarheid wordt beschouwd. Het bevat en geeft kracht. Positieve gedachten en een welwillende kijk op de wereld zorgen ervoor dat persoonlijke omstandigheden of situaties in een ander, beter daglicht komen te staan ​​dan het geval is bij een negatieve algehele houding. Het is ook belangrijk dat het hier en nu de plaats is van alle macht en realiteit.

Je kunt het verleden niet veranderen, de toekomst begint pas morgen.

Comment Section

0 reacties op “Belang van intuïtie en huna in de Lomi Lomi Nui-massage

Plaats een reactie


*